witryna w trakcie rekonstrukcji     ||      website under construction
Szczecińska Fabryka Wódek STARKA Sp. z o.o.     |     Ul. Jagiellońska 63/64    |    70-382 Szczecin   |   tel. +48.91 484 13 21    |   e-mail: starka@starka.pl
NIP 586 01 02 530; REGON 002866318; KRS 0000422739; Bank Zachodni WBK: 34 1090 1102 0000 0001 2040 6561.
Kapitał Zakładowy 1 500 000 PLN.Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII, Wydział Gospodarczy