Szczecińska Fabryka Wódek Starka Sp z o.o. niniejszym informuje, że od 27 lutego 2018 r. jej jedynym właścicielem udziałów  jest Spółka Yasmia Limited. Jedynymi osobami uprawnionymi do reprezentacji Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka Sp z o.o.  są członkowie zarządu (w oczekiwaniu na ujawnienie w KRS  : Pani Małgorzata Kolasińska oraz  Pani Katarzyna Lesperance, a także Pan Sylwester Kloskowski – prokurent samoistny oraz  pełnomocnik w osobie Davida Lesperance.

Jesteśmy przekonani, że pozwoli to wpłynąć na dobrą wiarę ewentualnych osób, które chciałby zawrzeć jakiekolwiek umowę z byłym zarządem lub fałszywymi pełnomocnikami.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt z sekretariatem zarządu  pod numerem (91) 48-41-321