SFW STARKA wsparła akcję charytatywną Rotary Club Szczecin, której celem jest zbiórka funduszy na pomoc ludziom starszym, chorym i samotnym – bo starość nie musi być smutna. Na loterię przekazaliśmy nasze najwyśmienitsze Starki – Starkę 25, Starkę 30 i Starkę 35.

Pan Adam Grobulski, który wylosował Starkę 35, podaruje ją 24 czerwca Janowi Englertowi z okazji imienin.